Kuva Frankfurtin messuilta 2022. Kuvaaja Tuire Ranta-Meyer

Painovoimaa yhteistyössä yritysten kanssa

Graafisen alan yrityksillä on ollut merkittävä rooli printtimedian opintojen rakentamisessa. Yksi opintojaksoista (Graafisen alan trendit) rakentuukin kokonaan yrityspuheenvuoroista, joissa alan ammattilaiset ovat avanneet näkökulmia printin nykytilaan ja tulevaisuuteen.  Lisäksi olemme saaneet eri toimijoilta kuvia ja videoita. Tämä yritysten mukanaolo ja vahva yhteishenki on vahvistanut käsitystämme siitä, että korkeakoulukoulutuksen uudelleen käynnistäminen on tarpeen. Iso kiitos kaikille panoksen antaneille!

Kutsumme yrityksiä yhteistyöhön. Yhteistyöstä esimerkkeinä:

1. Osaamista henkilöstöllesi – täydennyskoulutusta tarjolla!

2. Kehitä kanssamme koulutusta – kerro ideoistasi meille, ole yhteydessä!

3. Kehitettävää yrityksessäsi – tarjoa projektityön aihetta!

Lue lisää alla ja ota yhteyttä!


Osaamista henkilöstöllesi?

Printtimedian sivuainekokonaisuus tai osa siitä on sopiva koulutuspaketti työntekijöille, jotka ovat tulossa alalle ja haluavat saada suhteellisen nopeasti yleiskuvan siitä. Kokonaisuus sopii myös niille, jotka kaipaavat hieman perusasioiden mieleen palauttamista. Puhumattakaan siitä, että keskeytyneitä korkeakouluopintoja voi nyt täydentää. Koulutus mahdollistaa toivottavasti myös sitä, että ammattiopistot saavat rekrytoitua alan opettajia jatkossa paremmin kuin nyt, mikä helpottaa alan koulutuksen pitämistä yllä.


Kehitä kanssamme koulutusta!

Koulutuksen tulee pysyä ajan tasalla. Pohdinnassa on vielä muutaman opintojakson lisäämistä sivuainepakettiin, koska painaminen ei nyt eikä erityisesti tulevaisuudessa ole pelkästään mediaan liittyvää toimintaa. Tähän liittyvistä ideoista saa mielellään olla meihin yhteydessä. Arvostamme muutenkin palautetta ja ehdotuksia sisältöjen monipuolistamiseksi.


Kehitettävää yrityksessäsi - tarjoa projektityön aihetta!

Sivuainekokonaisuus huipentuu opintojaksoon, jonka ideana on yrityslähtöinen projekti. Tähän toivotaan vuosittain yhteistyöyrityksiä ja opiskelijoille sopivia projektiaiheita. Ajatuksena on, että yritys antaa opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle käytännön tehtävän, jonka ratkaisua nämä työstävät opintojakson aikana. Tehtävään annetaan myös korkeakoulun ohjausta.  Koska opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, vastaa se yhden opiskelijan osalta noin 135 tunnin työpanosta.  Opiskelijaryhmä pystyy siis käyttämään huomattavan suuren ajan yritykselle tärkeän aiheen käsittelyyn. Toki yrityksestä tulee löytyä kontaktihenkilö, joka pystyy antamaan alkuperehdytyksen projektityötä varten ja kommentoimaan sen etenemistä yrityksen näkökulmasta.