Kutsumme yrityksiä
yhteistyöhön!

Kutsumme yrityksiä
yhteistyöhön!

Graafisen alan yrityksillä on ollut merkittävä rooli Metropoliassa käynnistyneen printtimedian ja painotekniikan sivuaineopintojen rakentamisessa.

Yksi sivuaineen opintojaksoista (Graafisen alan trendit) koostuu kokonaan yrityspuheenvuoroista. Siinä alan eri ammattilaiset ovat avanneet näkökulmia printin ja painoalan nykytilaan ja tulevaisuuteen. Lisäksi olemme saaneet eri toimijoilta kuvia ja videoita.

Opiskelijat arvostavat suoraan työelämästä tulevaa tietoa ja erityisen paljon kiitosta ovat saaneet laadukkaat videopuheenvuorot. Palaute on ollut erittäin positiivista: ”Kurssi oli mielenkiintoinen ja videoiden puhujat ammattitaitoisia sekä selkeästi intohimoisia omaa alaansa kohtaan!”

Tämä yritysten mukanaolo ja vahva yhteishenki on vahvistanut käsitystämme siitä, että korkeakoulukoulutuksen uudelleen käynnistäminen on tarpeen.

Iso kiitos kaikille panoksen antaneille!

Me Metropoliassa tarjoamme
vastavuoroisesti yrityksille

Me Metropoliassa tarjoamme
vastavuoroisesti yrityksille

numerot_1

Osaamista
henkilöstölle
edullisina
verkko-opintoina

numerot_2

Kehitettävää
yrityksessäsi –
Tarjoa projektityön
aihetta!

numerot_3

Ehdotuksia uusiksi
opintosisällöiksi –
Kehitä koulutusta
kanssamme!

Lisätietoa yhteistyömahdollisuuksista

Printtimedian ‒ tai nykyään nimellä ”Painotekniikan ja -tuotteiden modernit sovellukset” kulkeva ‒ sivuainekokonaisuus tai jokin yksittäinen kurssi siitä voi olla sopiva koulutuspaketti työntekijöille, jotka ovat aloittamassa uraansa ja haluavat saada suhteellisen nopeasti yleiskuvan siitä. Kokonaisuus sopii myös niille, jotka kaipaavat hieman perusasioiden mieleen palauttamista. Puhumattakaan siitä, että keskeytyneitä korkeakouluopintoja voi nyt täydentää. Koulutus mahdollistaa myös sen, että ammattiopistot saavat rekrytoitua alan opettajia jatkossa paremmin kuin nyt, mikä helpottaa alan koulutuksen pitämistä yllä.

Tällä hetkellä yhden 5 op kurssin suoritus maksaa 75 € ja siten 20 op kokonaisuus 300 €. Lue lisää sivuaineen opintosisällöistä ja ilmoittautumisesta tästä.

Sivuaine huipentuu opintojaksoon, jonka ideana on yrityslähtöinen projekti. Tähän toivotaan vuosittain yhteistyöyrityksiä sekä opiskelijoille sopivia toimeksiantoja ja aiheita. Ajatuksena on, että yritys antaa opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle käytännön tehtävän, jonka ratkaisua nämä työstävät opintojakson aikana. Tehtävään annetaan myös korkeakoulun puolelta ohjausta.  Koska opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, vastaa se yhden opiskelijan osalta noin 120 tunnin työpanosta.  Opiskelijaryhmä pystyy siis käyttämään huomattavan suuren ajan yritykselle tärkeän aiheen käsittelyyn. Toki yrityksestä tulee löytyä kontaktihenkilö, joka pystyy antamaan alkuperehdytyksen projektityötä varten ja kommentoimaan sen etenemistä yrityksen näkökulmasta.

Projektiaiheet voivat liittyä esimerkiksi yrityksen markkinointiin, nettisivujen täydentämiseen, henkilöstökyselyihin, asiakaskartoitusten tekemiseen, mielikuviin vaikuttaviin kampanjoihin, somealustojen hyödyntämiseen, infografiikkaan tai vaikkapa erilaisten ohjeistusten laatimiseen.

Ole toimeksiantojen osalta yhteydessä toni.spannari@metropolia.fi, tuire.ranta-meyer@metropolia.fi tai hannu.saarnilehto@metropolia.fi tai täytä sähköinen lomake tästä.

Koulutuksen tulee pysyä ajan tasalla. Pohdinnassa on vielä muutaman opintojakson lisäämistä sivuainepakettiin, koska painaminen ei nyt eikä erityisesti tulevaisuudessa ole pelkästään mediaan liittyvää toimintaa. Tähän liittyvistä ideoista tai luentojen ja puheenvuorojen aiheista saa mielellään olla meihin yhteydessä. Arvostamme muutenkin palautetta ja ehdotuksia sisältöjen monipuolistamiseksi. Anna ideoita tai ehdota luennon tai puheenvuoron aihetta tästä.