Opiskelemaan!

Opiskelemaan!

Metropoliassa voit nyt opiskella Painotekniikan ja -tuotteiden modernit sovellukset -sivuainetta olitpa tutkinto-opiskelija tai alalla jo toimiva tai sinne avoimen ammattikorkeakoulun kautta suuntaava ammattilainen.

Pääosin verkossa suoritettavat, innostavasti toteutetut opinnot soveltuvat esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan, mediatekniikan, kone-, sähkö- ja automaatio- sekä materiaali- ja pintakäsittelytekniikan, liiketalouden, muotoilun, graafisen suunnittelun ja kulttuurituotannon sivuaineeksi.

Tutustu mahdollisuuksiisi opiskella

Metropolian opiskelija

Metropolian opiskelija

Metropolian opiskelijana sinulle on tarjolla muita laajempi paketti sivuaineopintoja. Pääset myös painolabraan toteuttamaan joitain tyypillisiä painotuotteita kuten julisteen, esitteen ja T-paidan. Jos sinua kiinnostaa yritysprojekti, räätälöimme sinulle kontaktit ja sopivan aiheen.

Sivuaineessa on 5 op:n laajuisia yleis- ja ammatillisia opintoja. Opintojaksoja on yhteensä seitsemän, joista voit myös valita ja jättää jotain pois. Opintojaksoista viisi suoritetaan ajasta ja paikasta riippumatta korkeatasoisina, havainnollisina verkko-opintoina Moodlessa. Sivuaineesta saat erillisen todistuksen, jos olet suorittanut vähintään 30 op:n laajuisen kokonaisuuden.

Kv-opiskelu ja opinnäytetyö alalta

Metropolian opiskelijana sinulle on tarjolla muita laajempi paketti sivuaineopintoja. Pääset myös painolabraan toteuttamaan joitain tyypillisiä painotuotteita kuten julisteen, esitteen ja T-paidan. Jos sinua kiinnostaa yritysprojekti, räätälöimme sinulle kontaktit ja sopivan aiheen.

Sivuaineessa on 5 op:n laajuisia yleis- ja ammatillisia opintoja. Opintojaksoja on yhteensä seitsemän, joista voit myös valita ja jättää jotain pois. Opintojaksoista viisi suoritetaan ajasta ja paikasta riippumatta korkeatasoisina, havainnollisina verkko-opintoina Moodlessa. Sivuaineesta saat erillisen todistuksen, jos olet suorittanut vähintään 30 op:n laajuisen kokonaisuuden.

Tutustu yleisopintoihin

Markkinointi ja yritystalous -opintojaksolla saadaan käytännön valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista. Sen aikana tutustutaan siihen, mitä on markkinointi, tuotteistaminen, brändäys, strategian merkitys yritykselle, laskentatoimi sekä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Graafisen alan trendit -opintojakson sisältö on suunniteltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on keskittyä kulloinkin ajankohtaisiin, lisäsyventymistä vaativiin aiheisiin tai nouseviin uusiin ilmiöihin kuten älypainaminen,  pakkauspainatus, kirjakustannus nykypäivänä, kestävä kehitys ja logistiikka. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Myyntityön perusteissa tavoitteena on B2Bmyyntitoiminnan ja sen yritykselle lisäarvoa tuottavan roolin hahmottaminen sekä ymmärrys sen nivoutumisesta asiakkaan päätöksentekoprosessiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee systemaattisen myyntitoiminnan menetelmiä sekä teknisen tuote-, palvelu- ja ratkaisumyynnin erityispiirteet B2B-kentällä. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Tutustu ammattiopintoihin

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus -opintojakson tavoitteena on saada käsitys painoviestinnän toimialasta, oppia painotekniikoiden, -prosessien ja materiaalitekniikan perusteet sekä perehtyä alan tuotantoketjuun ja sen toimijoihin. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta

Digipainaminen ja prepress -opintojakso järjestetään yhdistelmänä Moodle-opiskelua ja käytännön harjoittelua. Harjoittelu jakautuu kahteen osaan, ensimmäisessä opitaan valmistamaan painomateriaalit asiaan kuuluvilla ohjelmilla ja toisessa ne painetaan eri menetelmillä. 

Kurssille ilmoittaudutaan erikseen (sähköpostitse hannu.saarnilehto@metropolia.fi tai tuire.ranta-meyer@metropolia.fi) ja edellytyksenä osallistumiseen on Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus -opintojakson suorittaminen. Kurssille ilmoittautuvan tulee täyttää tämä esitietolomake, jonka avulla voidaan tehdä lähiopetusta varten ryhmäjako ja lukulukujärjestykset. Kurssilla perehdytään syvällisemmin painatusta edeltäviin työvaiheisiin, kuten automatisoidut työnkulut, värinhallinta, aineistonhallinta ja -tarkastus, sekä tuotantoprosessin laatuvaatimuksiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää teollisuuden aineistovaatimuksen ja niiden lähtökohdat. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Pakkaukset ja pakkaaminen on kiehtova teollisuuden erikoisala ja sen osuus painamisesta kasvaa jatkuvasti. Pakkausteknologiat ovat voimakkaasti kehittyviä ja ekologisuuden lisääntyvät vaatimukset tekevät alasta enemmän kuin mielenkiintoisen. Pakkausala on arjessa jokaisella käsissä:  suomalainen avaa keskimäärin kuusi pakkausta päivässä. Lue lisää opintojaksokuvauksesta.

Sivuaineen päättää 5 opintoisteen laajuinen Yritysprojekti, joka tehdään pääsääntöisesti alan yrityksen toimenksiantona. Opintojakson suorittamisesta keskustellaan aina etukäteen vastaavien opettajien tai projektipäällikön kanssa. Ajatuksena on löytää yhdessä opiskelijan mielenkiinnon kohteena olevalta graafisen alan alueelta yritys, jossa työ tehtäisiin. Opintojakson sisältö on tästä syystä yleensä aina yksilöllinen ja se määritellään ennen työn aloittamista. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Ohjeita kurssien suorittamiseen

Sinun ei tarvitse ilmoittautua heti aluksi koko sivuainekokonaisuuteen, vaan voit valita verkossa suoritettavista Moodle-kursseista minkä tahansa työn alle ja suorittaa opintojakson tai vaikka kaikki vapaasti valitsemallasi aikataululla. Jo näistä opintojaksosta välittyy alan mielenkiintoinen ja värikäs maailma hyvin. Olemme yhteydessä Digipainaminen ja prepress -kurssin valinneisiin opiskelijoihin käytännön labraviikon järjestämisestä aina vuosittain viikolla 8. Voit valita Yritysprojekti-kurssin vasta, kun vähintään 20–25 opintopistettä on suoritettu.

 

Moodle-kurssit voit aloittaa milloin tahansa kuitenkin niin, että suoritusten viimeinen hyväksytty palautus on aina kunakin vuonna 15.6. mennessä. Opintojaksojen uudet toteutukset aukeavat toukokuun toisella viikolla, sillä varaamme yhden viikon kurssien päivittämiseen ja bugien korjaamiseen. Moodle-työtilat edellyttävät kunkin lukuvuoden työtila-avaimen, jonka saa alta tai projektipäällikkö Hannu Saarnilehdolta (hannu.saarnilehto@metropolia.fi) tai yliopettaja Tuire Ranta-Meyeriltä (tuire.ranta-meyer@metropolia.fi).

Painotekniikan ja -tuotteiden modernit sovellukset -opintojaksoille ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit ryhtyä suorittamaan Moodlessa kursseja työtila-avaimen saatuasi. Varmista kuitenkin opettajaltasi tai opinto-ohjaajalta, että voit sisällyttää kurssin vapaasti valittaviin, valinnaisiin tai hyväksilukea korvaaviksi opinnoiksi.

Markkinointi ja yritystalous 5op | Työtila-avain: MaYt2324

Graafisen alan trendit 5op | Työtila-avain: GraT2324

Menesty modernissa ratkaisumyynnissä 5op | Työtila-avain: MeMo2324

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus 5op | Työtila-avain: PaMa2324

Digipainaminen ja prepress 5op | Pyydä työtila-avain hannu.saarnilehto@metropolia.fi tai tuire.ranta-meyer@metropolia.fi

Pakkauspainaminen 5op | Työtila-avain: PaPa2324

CampusOnline-opiskelija

CampusOnline-opiskelija

Campusonline.fi on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, joka kokoaa yhteen verkko-opintojaksotarjontaa kaikista Suomen 24 ammattikorkeakoulusta. Voit valita maksuttomasti opintoja toisesta ammattikorkeakoulusta ja sisällyttää ne omaan tutkintoosi. 

Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, keskustele asiasta opettajatuutorisi tai opinto-ohjaajasi kanssa. Näin varmistat opintojaksojesi sopivuuden tutkintoosi. 

Voit opiskella omassa tahdissasi Painotekniikan ja -tuotteiden modernit sovellukset -sivuaineen korkeatasoisia ja havainnollisia 5 op:n laajuisia yleisja ammatillisia opintoja. Tarjolla on viisi erillistä Moodle-alustalla toimivaa opintojaksoa, joista voit myös valita ja jättää jotain pois. Jo muutamasta opintojaksosta välittyy sinulle alan mielenkiintoinen ja värikäs maailma.

Tutustu yleisopintoihin

Markkinointi ja yritystalous -opintojaksolla saadaan käytännön valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista. Sen aikana tutustutaan siihen, mitä on markkinointi, tuotteistaminen, brändäys, strategian merkitys yritykselle, laskentatoimi sekä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Graafisen alan trendit -opintojakson sisältö on suunniteltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on keskittyä kulloinkin ajankohtaisiin, lisäsyventymistä vaativiin aiheisiin tai nouseviin uusiin ilmiöihin kuten älypainaminen,  pakkauspainatus, kirjakustannus nykypäivänä, kestävä kehitys ja logistiikka. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Myyntityön perusteissa tavoitteena on B2Bmyyntitoiminnan ja sen yritykselle lisäarvoa tuottavan roolin hahmottaminen sekä ymmärrys sen nivoutumisesta asiakkaan päätöksentekoprosessiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee systemaattisen myyntitoiminnan menetelmiä sekä teknisen tuote-, palvelu- ja ratkaisumyynnin erityispiirteet B2B-kentällä. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Tutustu ammattiopintoihin

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus -opintojakson tavoitteena on saada käsitys painoviestinnän toimialasta, oppia painotekniikoiden, -prosessien ja materiaalitekniikan perusteet sekä perehtyä alan tuotantoketjuun ja sen toimijoihin. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta

Pakkaukset ja pakkaaminen on kiehtova teollisuuden erikoisala ja sen osuus painamisesta kasvaa jatkuvasti. Pakkausteknologiat ovat voimakkaasti kehittyviä ja ekologisuuden lisääntyvät vaatimukset tekevät alasta enemmän kuin mielenkiintoisen. Pakkausala on arjessa jokaisella käsissä:  suomalainen avaa keskimäärin kuusi pakkausta päivässä. Lue lisää opintojaksokuvauksesta.

Ohjeita kurssien suorittamiseen

Moodle-kurssit voit aloittaa milloin tahansa kuitenkin niin, että suoritusten viimeinen hyväksytty palautus on aina kunakin vuonna 15.6. mennessä. Opintojaksojen uudet toteutukset aukeavat toukokuun toisella viikolla, sillä varaamme edellisen viikon kurssien päivittämiseen ja bugien korjaamiseen. 

Moodle-työtilat edellyttävät kunkin lukuvuoden työtila-avaimen, jonka saa alta, projektipäällikkö Hannu Saarnilehdolta (hannu.saarnilehto@metropolia.fi) tai yliopettaja Tuire Ranta-Meyeriltä (tuire.ranta-meyer@metropolia.fi). Ilmoittautuminen tehdään tällä e-lomakkeella.

Painotekniikan ja -tuotteiden modernit sovellukset -opintojaksoille ei tarvitse ilmoittautua, vaan voit ryhtyä suorittamaan Moodlessa kursseja työtila-avaimen saatuasi. Varmista kuitenkin opettajaltasi tai opinto-ohjaajalta, että voit sisällyttää kurssin vapaasti valittaviin, valinnaisiin tai hyväksilukea korvaaviksi opinnoiksi.

Markkinointi ja yritystalous 5 op | Työtila-avain: MaYt2324

Graafisen alan trendit 5 op  | Työtila-avain: GraT2324

Menesty modernissa ratkaisumyynnissä 5 op | Työtila-avain: MeMo2324

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus 5 op | Työtila-avain: PaMa2324

Digipainaminen ja prepress 5 op  | Pyydä työtila-avain hannu.saarnilehto@metropolia.fi tai tuire.ranta-meyer@metropolia.fi

Pakkauspainaminen 5 op |Työtila-avain: PaPa2324

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelija

Metropoliassa avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella mitä tahansa uutta ja inspiroivaa, vahvistaa ammatillista osaamista työelämässä tai hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n opintojen perusteella.

Voit opiskella omassa tahdissasi Painotekniikan ja -tuotteiden modernit sovellukset -sivuaineen korkeatasoisia ja havainnollisia 5 op:n laajuisia yleis- ja ammatillisia opintoja. Tarjolla on viisi erillistä sähköisellä Moodle-alustalla toimivaa opintojaksoa, joista voit myös valita ja jättää jotain pois. Jo muutamasta opintojaksosta välittyy sinulle alan mielenkiintoinen ja värikäs maailma.

Tutustu yleisopintoihin

Markkinointi ja yritystalous -opintojaksolla saadaan käytännön valmiudet ymmärtää liiketoimintaa eri lähtökohdista. Sen aikana tutustutaan siihen, mitä on markkinointi, tuotteistaminen, brändäys, strategian merkitys yritykselle, laskentatoimi sekä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Graafisen alan trendit -opintojakson sisältö on suunniteltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä yritysten ja alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on keskittyä kulloinkin ajankohtaisiin, lisäsyventymistä vaativiin aiheisiin tai nouseviin uusiin ilmiöihin kuten älypainaminen,  pakkauspainatus, kirjakustannus nykypäivänä, kestävä kehitys ja logistiikka. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Myyntityön perusteissa tavoitteena on B2Bmyyntitoiminnan ja sen yritykselle lisäarvoa tuottavan roolin hahmottaminen sekä ymmärrys sen nivoutumisesta asiakkaan päätöksentekoprosessiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee systemaattisen myyntitoiminnan menetelmiä sekä teknisen tuote-, palvelu- ja ratkaisumyynnin erityispiirteet B2B-kentällä. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta.

Tutustu ammattiopintoihin

Painomenetelmät, materiaalit ja visuaalisuus -opintojakson tavoitteena on saada käsitys painoviestinnän toimialasta, oppia painotekniikoiden, -prosessien ja materiaalitekniikan perusteet sekä perehtyä alan tuotantoketjuun ja sen toimijoihin. Opintojaksokuvauksen löydät opinto-oppaasta

Pakkaukset ja pakkaaminen on kiehtova teollisuuden erikoisala ja sen osuus painamisesta kasvaa jatkuvasti. Pakkausteknologiat ovat voimakkaasti kehittyviä ja ekologisuuden lisääntyvät vaatimukset tekevät alasta enemmän kuin mielenkiintoisen. Pakkausala on arjessa jokaisella käsissä:  suomalainen avaa keskimäärin kuusi pakkausta päivässä. Lue lisää opintojaksokuvauksesta.

Ohjeita kurssien suorittamiseen

Moodle-kurssit voit aloittaa milloin tahansa kuitenkin niin, että suoritusten viimeinen hyväksytty palautus on aina kunakin vuonna 15.6. mennessä. Opintojaksojen uudet toteutukset aukeavat toukokuun toisella viikolla, sillä varaamme edellisen viikon kurssien päivittämiseen ja bugien korjaamiseen. Moodle-työtilat edellyttävät kunkin lukuvuoden työtila-avaimen, jonka saa alta, projektipäällikkö Hannu Saarnilehdolta (hannu.saarnilehto@metropolia.fi) tai yliopettaja Tuire Ranta-Meyeriltä (tuire.ranta-meyer@metropolia.fi).

Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin on aina sitova. Asiakas sitoutuu maksu- ja peruutusehtoihin ilmoittautuessaan. Opinnot Metropolian avoimessa ammattikorkeakoulussa ovat hyvin edullisia ja maksavat 15 € opintopisteeltä eli 5 op:n opintojakson hinta on 75 euroa. Maksaminen tapahtuu joko ilmoittautumisen yhteydessä tai laskulla. Katso tarkemmat maksu- ja peruutusohjeet tästä.

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat ilmoittautuvat kursseillemme suoraan niin sanotulla hakijan työpöydällä:

 

Suoritetusta opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä vähintään 4 viikon sisällä. Suoritusmerkintä ja arvosana ovat näkyvissä muutaman päivän sisällä merkinnän antamisesta.