Graafisen tekniikan korkeakoulutusta tarvitaan Suomessa nyt ja tulevaisuudessa.

Me uskomme, että printtialalla on vahva tulevaisuus; tulevaisuus ei ole vain digitaalista. Sanomalehdet, tarrat autoissa ja rakennusten ikkunassa, julisteet, painetut kankaat sekä kirjat ovat yhä osa elämäämme. Printti elää. Valitettavasti silti printtialan, graafisen tekniikan, ammattikorkeakoulutus on käytännössä loppunut Suomesta. Koska haluamme varmistaa alan pysymisen Suomessa, meidän tulee taata laadukas, korkea-asteen opetus alalla.

Laadukas opetus takaa alan tulevaisuuden

Painovoimaa-hankkeen tavoitteena on rakentaa 30 opintopisteen graafisen tekniikan sivuaine, joka antaa opiskelijalle eväät tulla alan ammattilaiseksi. Sivuaine on jaettu kahteen osaan: Kolme verkkokurssia muodostaa alaan johdattelevan kokonaisuuden. Seuraavat kaksi kurssia syventävät osaamista. Kuudes kurssi tehdään yritysten kanssa yhteistyössä. Tavoitteena on myös tarjota opiskelijoille käytännönläheistä opetusta suunnittelemalla harjoittelumahdollisuuksia alan yritysten kanssa sekä kansainvälisyyttä rakentamalla suoria koulutuspolkuja ja vaihto-opintomahdollisuuksia alan huippu korkeakouluihin. 

Hoidetaan tää yhdessä. Alan toimija, ota meihin yhteyttä!

Osana hankkeen tavoitteita on myös alan imagon parantaminen ja nuorten tietoisuuden kasvattaminen alan tarjoamista uramahdollisuuksista. Jotta tämä tavoite onnistuu, on tärkeää, että graafisen alan yritykset, Graafinen Teollisuus ry, korkeakoulut ja toisen asteen ammatilliset oppilaitokset tekevät yhteistyötä. Kannustammekin alan toimijoita olemaan meidän suuntaan rohkeasti yhteyksissä yhteistyömahdollisuuksista. Yhdessä voimme panostaa myönteiseen näkyvyyteen jakamalla esimerkiksi uratarinoita ja kesätyökokemuksia sekä viestimällä tehokkaammin alan luonteesta ja työllistymismahdollisuuksista. 

Lue lisää myös muista yhteistyömahdollisuuksista Yrityksille-sivulta.